Immagini di bellezze giapponesi, 1850-80

35,00

Stampa: Immagini di bellezze giapponesi, 1850-80
ARTISTI GIAPPONESI DEL PERIODO EDO
Tecnica: Xilografia in toni di nero
Formato: koban tate-e
Serie: Ehon Seiro Bijin Awase Ichi (Giovane bellezze del Giappone)
Edizione: Fine del XIX secolo
Descrizione:
Bellissima prova.  Tiratura su carta del Giappone databile intorno alla fine del XIX secolo. Conservazione perfetta, con piccolo margine tutt’intorno.

 

Richiedi questo articolo
Inserisci il tuo nome
Inserisci il tuo cognome
Insert mail
Inserisci messaggio

Descrizione

Vari artisti hanno contribuito alla realizzazione della raccolta di soggetti sulle bellezze giapponesi (bijin) di cui fa parte questa xilografia tra i quali: Hiroshige, Utamaro, Kuniyoshi, Kiyochika, Toshikata, Toshie, Gekko, Gyosai, Kunichika, Yosshiiku, Shigenobu,  Yoshitora, Kiyohara, Kuninao, Kuniyashi, Hokkei, Kaigetsudo, Kiyonobu, Morishige.